Bewaarsystemen

Er zijn verschillende methoden voor fruit en groente bewaring. Iedere soort fruit of groente moet op een andere manier worden bewaard, daarom biedt Van Amerongen verschillende bewaarsystemen aan:

CA/ULO bewaring

CA-bewaring is conditionering van zuurstof, CO2 temperatuur en relatieve luchtvochtigheid

Dynamische CA-bewaring

Het Dynamische CA-systeem van Van Amerongen past de CA-condities gedurende de opslag dynamisch aan (in plaats van vooraf vast in te stellen zoals bij standaard CA/ULO bewaring).

Bewaring van fruit per pallet (Palliflex)

Bewaren per pallet betekent dat u steeds een deel van de voorraad kunt distribueren zonder dat de bewaarcondities van de andere units worden verstoord.

Bedankt voor uw bericht