Kontrolowana atmosfera

Warzywa i owoce oddychają; pobierają tlen (O2) a wydalają dwutlenek węgla (CO2). Przechowywanie owoców i warzyw w gazoszczelnych komorach umożliwia spadek tlenu oraz wzrost dwutlenku węgla w atmosferze. Długotrwałe przechowywanie owoców i warzyw w rzeczywistości polega na zahamowaniu procesów dojrzewania i starzenia się w celu zachowania smaku i jakości produktu. Proces dojrzewania zostaje odsunięty w czasie. Dzieje się tak wskutek modyfikacji warunków gazowych w komorze przechowalniczej redukując proces oddychania przez warzywa i owoce.

Technika przechowalnicza w Kontrolowanej Atmosferze polega na zredukowaniu tlenu i podwyższeniu stężenia dwutlenku węgla. W Kontrolowanej atmosferze zostaje zachowana świeżość i jakość warzyw i owoców bez zastosowania środków chemicznych. W warunkach KA wiele produktów może być przechowywanych nawet od 2 do 4 razy dłużej w porównaniu z tradycyjnymi technikami.

Watch the MyFruit video

Dziękuję za wiadomość

Van Amerongen CA Technology B.V.

While submitting this form there could an popup requesting you to click some images. This is to prevent abuse.