My Fruit Advanced

“Ambitne i wielkie plany? To żaden problem”

My Fruit Advance oferuje oprogramowanie podnoszące jakość przechowywania na inny poziom. Moduł ten umożliwia pełną integrację urządzeń chłodniczych, w tym pomieszczeń maszynowni i CA. Oferuje on znacznie więcej: ACR1.0, pomiar etylenu w tym produkcji, aktywności oddechowej. System może obsługiwać do maksymalnie 56 komór przechowalniczych i 200 jednostek Palliflex.

Dziękuję za wiadomość

Van Amerongen CA Technology B.V.

While submitting this form there could an popup requesting you to click some images. This is to prevent abuse.