Przy długotrwałym przechowywaniu ważne jest, aby zbiór owoców został dokonany we właściwym momencie. Nie za wcześnie, ani nie za późno. W istocie, cały proces przechowywania sprowadza się do zapobiegania dojrzewaniu i starzeniu się owoców tak, aby został zachowany smak i ich jakość. Proces dojrzewania zostaje odsunięty w czasie.

Przechowywanie w warunkach KA

Przechowywanie w warunkach KA wymaga kontroli temperatury, względnej wilgotności (RH), tlenu oraz dwutlenku węgla.
Czytaj więcej na temat przechowywania w warunkach KA

Przechowywanie w warunkach ULO

Przechowywanie w warunkach ULO wymaga znaczącej redukcji tlenu w komorze przechowalniczej (poniżej 3%).
Czytaj więcej na temat przechowywania w warunkach ULO


Firma Van Amerongen chętnie doradzi Państwu w zastosowaniu odpowiednich technik do przechowywania konkretnego produktu.

Dziękuję za wiadomość

Van Amerongen CA Technology B.V.

While submitting this form there could an popup requesting you to click some images. This is to prevent abuse.