Jakość obsługi to podstawa

Klienci, którzy zdecydowali się na wybór technologii firmy Van Amerongen, mogą polegać na dostarczanej jakości obsługi i serwisowania. Nasze systemy kontroli monitorują tempo oddychania i poziom utraty wilgoci owoców, co pozwala zachować ich doskonałą jakość przy ograniczonym zużyciu energii.

Dane pozyskane w wyniku obserwacji i analizy projektów oraz współpracy z instytutami naukowymi takimi jak holenderski WUR pozwalają nam stale ulepszać protokoły przechowywania owoców.

Ale serwis to nie tylko wysokiej jakości maszyny I regularnie aktualizowane protokoły przechowywania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że przykre niespodzianki na początku sezonu przechowalniczego mogą prowadzić do niezaplanowanych i kosztownych napraw w czasie największego natężenia prac. Dlatego nasz dział obsługi jest zawsze na posterunku, gotów pomóc przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów.

Optymalne funkcjonowanie instalacji gwarantuje subskrypcja usługi Serwis VA. Zapewnia ona coroczny przegląd i serwis w sezonie przechowalniczym pomiędzy listopadem a kwietniem, a także testy, kontrolę i – w razie potrzeby – naprawę instalacji. Dzięki temu nasi klienci mają pewność, że wszystkie systemy działają na rozpoczęcie sezonu tak, jak należy.

Nasza firma nieustannie poszukuje sposobów na ulepszenie jakości obsługi. W przypadku sugestii i uwag dotyczących wszelkich usprawnień zapraszamy do kontaktu!

Dziękuję za wiadomość

Van Amerongen CA Technology B.V.

While submitting this form there could an popup requesting you to click some images. This is to prevent abuse.